„O(m) tak!”.Wolność a wedanta

Pytanie: Mamy niezliczone nauki Wed, ale jak zastosować je w naszym codziennym życiu na Zachodzie? Odpowiedź: Chociaż można odnieść wrażenie, że wielu nauk Wed związanych z religią i kulturą nie da się zastosować we współczesnym społeczeństwie, nie jest tak w przypadku esencji Wed, wedanty. Istotą wedanty jest bhakti, które jest łatwo podjąć poprzez słuchanie i czytaj dalej »

Gowardhanalila i Bóg bogów

Kryszna przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców Wryndawany, ale także nas wszystkich, do tego co istotne, co zasadnicze dla naszego dobra i rozwoju. Dowiedziawszy się od Maharadży Nandy o naturze ofiary – Indrajadżni – do której się przygotowywali, Kryszna odrzucił ją i skierował entuzjazm wszystkich oraz wszystkie składniki, które w tym celu zebrano, ku czczeniu Gowardhany. czytaj dalej »

Rodzina Bhaktiwinody

Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada był połączony w sukcesji z Gaurą Kiśorą dasą babadżim. Otrzymał od niego inicjację, lecz takiej inicjacji udzielonej przez awadhutę (avadhūta) [mistyka o ekscentrycznym stylu życia] brakowało pewnych zwyczajowych formalności, których w tamtych czasach przestrzegano. Zaczęto więc argumentować, że Bhaktisiddhanta de facto nie został inicjowany, gdyż nie dopełniono owych formalności. Niemniej jednak, jest czytaj dalej »

Tam, gdzie rządzi śakti

Kładąc nacisk na śakti, energię żeńską, jogiczna tradycja Śri Czajtanji wywarła, między innymi, istotny wpływ na podniesienie rangi kobiet w społeczeństwie, które było zasadniczo patriarchalne. Niewątpliwie taki awans społeczny częściowo wynika z roli pierwiastka żeńskiego postrzeganego przez Śri Czajtanję w sferze metafizycznej. Dla kobiet współczesnych, walczących o równouprawnienie w wymiarze społecznym oraz usilnie dążących do czytaj dalej »

Gdy Bóg się zakocha

Adepci duchowości wiedzą, że Bóg kocha wszystkie istoty. Wiedzą również co stałoby się, gdyby i one go kochały. Są także świadomi przypadku zakochania się osoby praktykującej. Mogą jednak nie uzmysławiać sobie tego, co dzieje się, gdy zakochuje się Bóg. Jako Kryszna zakochuje się on w Radsze. Ta sekretna, ezoteryczna wiedza na temat osobistego życia miłosnego czytaj dalej »

Wszystko spoczywa na Balaramie

Choć Balarama (Balarāma) uważa, że nade wszystko jest przyjacielem Kryszny, postrzega siebie w takiej braterskiej miłości zarówno jako sługę, jak i guru Kryszny. W ten sposób służy Krysznie z nadrzędnej, podrzędnej i równej mu pozycji. Jego nastrój sakhjabhawy (sākhya-bhāva) jest więc sankula (saṁkula), czyli zmieszany – z dasjabhawą (dāsya-bhāva, nastrój służenia) i watsaljabhawą (vātsalya-bhāva). Jeśli czytaj dalej »

Adiguru a założyciel-aczarja

Pytanie: Śrila Prabhupada jest założycielem-aczarją Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (MTŚK). Pozycja takiej osoby jest wyjątkowa, dlatego wszyscy wisznuici gaudija powinni w dzisiejszych czasach iść za nim. Czy w wisznuizmie gaudija tworzono instytucje, zanim Śrila Prabhupada założył swoje towarzystwo? Czy nie bagatelizujesz znaczenia propagowania nauk Pana Czajtanji w ramach organizacji? Odpowiedź: Trzeba zwrócić uwagę na fakt, czytaj dalej »

Strona 3 z 1612345...10...Ostatnia »