Audarja

Głównym celem, jaki przyświecał założycielom Audarji, było stworzenie miejsca wspierającego literacką działalność Swamiego B.V. Tripurariego. Tę niepowtarzalną twórczość cechuje głębia duchowego wglądu autora oraz jego wrażliwość na problemy współczesności.

Lokalizacja – odludny, porośnięty sekwojami górski grzbiet o powierzchni ośmiu hektarów – jest idealna do prowadzenia duchowego, kontemplacyjnego życia opartego na osobistym doświadczeniu Za pośrednictwem tego miejsca oraz pisarstwa SwamiTripurari pragnie dzielić się takim doświadczeniem z innymi. Było ono obecne w każdym fizycznym aspekcie powstawania Audarji – począwszy od etapu porządkowania terenu, po projektowanie i budowanie kwater mieszkalnych oraz aranżowanie terenów zielonych wokół budynków. Nade wszystko jednak ma nas ono skłonić do refleksji nad duchowym celem życia oraz pomóc zobaczyć, na jakim etapie podróży do poznania Boga się znajdujemy.

W wizji Swamiego, Audarja stanowi odpowiedź na duchową potrzebę naszych czasów: „Świat potrzebuje spokojnych miejsc, zamieszkałych przez mnichów wyróżniających się autentyczną, duchową prawością, która wylewa się z ich serc w postaci współczucia dla otoczenia. Niech takich miejsc będzie wiele. Oddalone od codzienności świata, powinny zapraszać jego mieszkańców do spojrzenia w kierunku prawdziwego domu, do wejrzenia w serce. Takiemu zamysłowi powinien sprzyjać krajobraz życia wewnętrznego gospodarzy oraz sama aura tych miejsc. Powinni oni wiedzieć, czym jest prawdziwy dom i inspirować innych, będących w drodze do niego — zaczerpnąwszy z wnętrza, rozdawać na zewnątrz”.

Na terenie Audarji znajduje się całoroczny ogród upraw ekologicznych, dziesiątki drzew owocowych oraz różnorodność orzechów i jagód. Miejsce to jest również siedzibą redakcji witryny internetowej www.harmonist.us, na której publikowane są artykuły objaśniające filozoficzne aspekty wedanty gaudija. Często też nawiązują one do innych tradycji duchowych i filozoficznych, szanując je na ich własnych prawach. Harmonist porusza także tematy bieżące, zarówno ze środowiska gaudija, jak i spoza niego .