Portland, wiosna 2013

16. marca 2013

Podczas weekendu, począwszy od piątku 15. marca, Swami odwiedził Portland , dając wykłady w Bhaktishopie oraz na dwóch spotkaniach domowych, których gospodarzem była Haribhakti. Bhaktishop słynie z tego, że jest klubem jogi, w którym praktykujący mogą nauczyć się duchowej filozofii tkwiącej u podstaw tej dyscypliny, a zwłaszcza bhaktijogi. Kierownik organizacji imprez klubu, Lila-mayi, już od kilku lat, dwa razy do roku, gości Swamiego w tym miejscu, gdzie jest on zdecydowanie najbardziej popularnym wykładowcą. Sala, jak zwykle, była pełna. Swami mówił o naturze transcendencji, odwołując się do tantrycznego aforyzmu: „Tak jak na górze, tak i na dole”.  Objaśniając świat „na górze”, również wnikliwie wytłumaczył naturę świata „na dole” – sferę naszych umysłów i zmysłów. Gdy nawiązywał do tego, w jaki sposób podróż przez życie jest także celem oraz szczegółowo opisywał filozoficzne płótno, na którym namalowana jest krysznalila, urzeczeni słuchacze byli tym wszystkim tak bardzo pochłonięci, jak gdyby naprawdę przeniesiono ich do świata „na górze”. Po wykładzie Swamiemu zadano wiele pytań, lecz z powodu ograniczeń czasowych, nie zdążył niestety odpowiedzieć na nie wszystkie.

Podczas dwóch spotkań domowych kontynuowano temat z wykładu w Bhaktishopie. Tutaj również dopisała wysoka frekwencja. Swami powróci do Portland jesienią. Osoby zainteresowane kontaktem z jego uczniami w Portland proszone są o kontakt z Hari-bhakti (haribhakt.dasi@gmail.com)