Sangi

Sakhja czy madhurja?

Pytanie: Choć osobiście wierzysz, iż Śrila Prabhupada znajduje się w nastroju sakhjarasy, poniższe słowa z jego komentarza do Śri Czajtanjaczaritamryty (Madhja 11.31) moim zdaniem wskazują, że musi to być madhurjarasa. [...] Istnieją różnego rodzaju bhaktowie – ci, którzy są w santarasie (nastroju neutralnym), dasjarasie (nastroju służenia), sakhjarasie (przyjaźni), watsaljarasie (miłości rodzicielskiej) i madhurjarasie (miłości małżeńskiej). czytaj dalej »

Kobiety, deprawacja i zaufanie

Pytanie: Natknęłam się na bardzo niepokojący fragment tekstu w Bhagawadgicie Śrili Prabhupady. Komentarz do wersetu 1.40 brzmi następująco: „Tak jak dzieci podatne są na manipulację, tak również kobiety łatwo ulegają deprawacji”. W dalszej części tego tekstu Prabhupada stwierdza: „Według Czanakja Pandity kobiety nie są na ogół bardzo inteligentne i dlatego nie są godne zaufania”. Sam czytaj dalej »

Od Bhagawadgity do Śrimad Bhagawatam

Pytanie: Wygląda na to, że głównym bodźcem skłaniającym do praktyki oddania jest strach przed śmiercią i ponownymi narodzinami. Czy taka motywacja zanika w miarę robienia postępów i osiągania wyższych poziomów bhakti? Odpowiedź: Święte teksty potwierdzają, że pragnienie wyzwolenia zanika wraz z rozwojem bhakti. Czajtanja Mahaprabhu oznajmia: Na dhanaṁ na janaṁ na sundarīm kavitāṁ vā jagadīśa czytaj dalej »

Planeta wiary

Pytanie: Zanim rozpocząłem duchową praktykę w świadomości Kryszny, miałem kontakty seksualne z wieloma osobami, jadłem mięso i nadużywałem alkoholu. Gdy wszedłem na ścieżkę bhakti, zostałem ścisłym wegetarianinem, a moja seksualność ogranicza się do poważnego związku z jedną osobą. Czasami piję alkohol w celach towarzyskich, lecz nie tyle co dawniej i nie w takich ilościach, które, czytaj dalej »

„O(m) tak!”.Wolność a wedanta

Pytanie: Mamy niezliczone nauki Wed, ale jak zastosować je w naszym codziennym życiu na Zachodzie? Odpowiedź: Chociaż można odnieść wrażenie, że wielu nauk Wed związanych z religią i kulturą nie da się zastosować we współczesnym społeczeństwie, nie jest tak w przypadku esencji Wed, wedanty. Istotą wedanty jest bhakti, które jest łatwo podjąć poprzez słuchanie i czytaj dalej »

Adiguru a założyciel-aczarja

Pytanie: Śrila Prabhupada jest założycielem-aczarją Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (MTŚK). Pozycja takiej osoby jest wyjątkowa, dlatego wszyscy wisznuici gaudija powinni w dzisiejszych czasach iść za nim. Czy w wisznuizmie gaudija tworzono instytucje, zanim Śrila Prabhupada założył swoje towarzystwo? Czy nie bagatelizujesz znaczenia propagowania nauk Pana Czajtanji w ramach organizacji? Odpowiedź: Trzeba zwrócić uwagę na fakt, czytaj dalej »

Śri Guru jest wolny od karmy

Pytanie: Zgodnie z moim zrozumieniem, guru powinien być najlepszym przyjacielem. Nie chcę duchowego nauczyciela, który reprezentuje postawę: „Ja znajduję się tu, na górze, a ty tam – na dole”. Szukam takiej relacji, w której zarówno mistrz, jak i uczeń mogą bez specjalnych ceremonii, swobodnie i otwarcie rozmawiać ze sobą. Mam taką relację z pewnym uczniem czytaj dalej »

Strona 1 z 41234