Czarnów 2012 07 23 Brahmasanhita, werset 1 Najwyższy przejaw Boga