Sangi

„O(m) tak!”.Wolność a wedanta

Pytanie: Mamy niezliczone nauki Wed, ale jak zastosować je w naszym codziennym życiu na Zachodzie? Odpowiedź: Chociaż można odnieść wrażenie, że wielu nauk Wed związanych z religią i kulturą nie da się zastosować we współczesnym społeczeństwie, nie jest tak w przypadku esencji Wed, wedanty. Istotą wedanty jest bhakti, które jest łatwo podjąć poprzez słuchanie i czytaj dalej »

Adiguru a założyciel-aczarja

Pytanie: Śrila Prabhupada jest założycielem-aczarją Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (MTŚK). Pozycja takiej osoby jest wyjątkowa, dlatego wszyscy wisznuici gaudija powinni w dzisiejszych czasach iść za nim. Czy w wisznuizmie gaudija tworzono instytucje, zanim Śrila Prabhupada założył swoje towarzystwo? Czy nie bagatelizujesz znaczenia propagowania nauk Pana Czajtanji w ramach organizacji? Odpowiedź: Trzeba zwrócić uwagę na fakt, czytaj dalej »

Śri Guru jest wolny od karmy

Pytanie: Zgodnie z moim zrozumieniem, guru powinien być najlepszym przyjacielem. Nie chcę duchowego nauczyciela, który reprezentuje postawę: „Ja znajduję się tu, na górze, a ty tam – na dole”. Szukam takiej relacji, w której zarówno mistrz, jak i uczeń mogą bez specjalnych ceremonii, swobodnie i otwarcie rozmawiać ze sobą. Mam taką relację z pewnym uczniem czytaj dalej »

Jednostki poznającego istnienia

Pytanie: Sandżaja, narrator Bhagawadgity, opisywany jest jako osoba o poszerzonej świadomości. Sakralne teksty podają, że aspirujący jogini bądź wielbiciele mogą rozwinąć taką świadomość w różnym stopniu. Jeśli zachodzi to w trakcie praktyki, jak poszerzona świadomość czy moce parapsychiczne mogą zostać użyte w służbie dla Kryszny? Odpowiedź: Odpowiedź na Twoje pytanie zawarta jest w cytowanym przez czytaj dalej »

Istnieć, by kochać

Pytanie: W tradycji hinduistycznej przyjmuje się, że święci, którzy praktykują jogę mistyczną, jako efekt uboczny rozwijają zdolności paranormalne (siddhi), takie jak lewitacja czy telepatia. Dla porównania, święci z tradycji bhakti nie przejawiają takich nadludzkich zdolności. Dlaczego? Odpowiedź: Nie jest prawdą, iż siddhi nie manifestują się w życiu świętych z tradycji bhakti. Śri Czajtanja Mahaprabhu, Madhwaczarja, czytaj dalej »

Przeszczepy i transfuzje

Pytanie: Według niektórych religii transfuzja krwi i przeszczep narządu to działania sprzeczne z prawami Boga. Co mówi wisznuizm gaudija o takich zabiegach i innych przełomowych osiągnięciach w dziedzinie biotechnologii oraz nauk medycznych? Odpowiedź: Przełomowe osiągnięcia na polu nauki i medycyny, takie jak przeszczepy, badania nad komórkami macierzystymi, bioinżynieria czy modyfikacje genetyczne, są niezwykle interesujące. Zmuszają czytaj dalej »

To przekracza wszystkie nasze wyobrażenia

Pytanie: Przyjmuje się, że zabawy Kryszny (krysznalila) miały miejsce pięć tysięcy lat temu w Indiach. Czy gdyby w owym czasie robiono zdjęcia satelitarne tego obszaru, udałoby się sfotografować Krysznę i jego towarzyszy? Innymi słowy, czy krysznalila była faktem historycznym, czy też stanowi jedynie medytacyjną wizualizację jako środek do doświadczenia smaku Najwyższego? Jak pogodzić wiarę w czytaj dalej »

Strona 1 z 41234